Българските фирми са все още скептични за ползите от изкуствения интелект

Перспективите пред сектора са огромни, но е и нужна държавна стратегия